همسر شجریان | ماجرای ازدواج شجریان با همسر دومش

همسر شجریان | ماجرای ازدواج شجریان با همسر دومش


عکس همسر دوم شجریان 


شجریان نخستین بار با فرخنده گل افشان ازدواج کرد و صاحب 4 فرزند با نام های راحله، افسانه، مژگان و همایون شد. شجریان در سال 1371 از این بانو جدا شد و یک سال بعد با خانم کتایون خوانساری ازدواج کرد. نتیجه این ازدواج، رایان پسر دوم محمدرضا شجریان است که در ونکوور به دنیا آمد. وی برای دومین بار در سال 1373 با کتایون خوانساری ازدواج کرد و رایان تنها فرزند این ازدواج در سال 1376 متولد شد.


همسر دوم شجریان


عکس همسر دوم شجریان و پسرشان رایان شجریان


محمدرضا شجریان


عکس محمدرضا شجریان  و همسر جوانش کتایون خوانساری


همسر شجریان ، ماجرای ازدواج شجریان با همسر دومش