اجرای شوی لباس توسط رامبد جوان و نیما در خندوانه! + تصاویر

اجرای شوی لباس توسط رامبد جوان و نیما در خندوانه! + تصاویر


شوی لباس خندوانه ای 


رامبد جوان برنامه ی شاد خندوانه را با اقدامی جالب شادتر کرد زیرا در آن شوی لباس اجرا کرد.


در برنامه خندوانه نیما، رامبد جوان را وادار به اجرای شوی لباس کرد.


خندوانه


برنامه خندوانه رامبد جوان

خندوانه


شوی لباس در برنامه خندوانه
 
خندوانه


شوی لباس رامبد جوان

خندوانه


لباس گورخری رامبد جوان در خندوانه

خندوانه


نیما در شوی لباس خندوانه

خندوانه


در خندوانه شوی لباس راه افتاد
 


اجرای شوی لباس توسط رامبد جوان و نیما در خندوانه! + تصاویر