از این به بعد میتوان استفاده از الکل را با موبایل ردیابی کرد

از این به بعد میتوان استفاده از الکل را با موبایل ردیابی کرد


رد یابی اشخاص الکلی با موبایل ثبت میزان الکل با موبایل smartcard

رانندگی در حال خماری ریسکهای جانی برای راننده و اشخاص همراه او به دنبال دارد. به همین سبب است که پلیس در همه کشورها اشخاصی را که در حالت مستی رانندگی میکنند می گیرد. برای سنجش اندازه الکل خون از شیوه های گوناگون استفاده میشود که همیشه راحت و یا دقیق نیستند.

اینک دستگاه جدیدی به نام smartcard در دسترس همگان قرار گرفته که این کار را به راحتی انجام میدهد. این وسیله به تلفن همراه متصل میشود و سپس فرد مورد آزمایش هوای بازدمی خود را در قسمتی از دستگاه میدمد. میزان الکل در هوای بازدم اندازه گیری میشود و سپس از طریق اپلیکیشنی در بر روی تلفن همراه نصب شده است میزان الکل ثبت میشود.

اپلیکیشن این وسیله این توانایی را دارد که به افراد الکلی کمک کند تا عادات غلط خود را تنظیم و بتدریج ترک کنند.


منبع-http://www.iranorthoped.ir